Medlem i Höga Kusten Turism

 

Hur vi driver frågor är ofta minst lika viktiga som vilka frågor vi driver för att bli framgångsrika. Detta är i synnerhet en sanning i besöksnäringen. Skillnaden mellan framgångsrika och mindre framgångsrika destinationer och regioner finns ofta i sättet de arbetar tillsammans. De destinationer där aktörerna samlat sig bakom gemensamma långsiktiga planer och hittat formerna för att driva gemensamma frågor är ofta de affärsmässiga framgångsexemplen i Sverige. För att utveckla besöksnäringen i Höga kusten och för att öka omsättningen krävs det att vi kan samordna oss i flera olika perspektiv samt på ett tydligare sätt mot vad som har gjorts tidigare:

Höga Kustens Turistföretagare förening — Höga Kusten Turism - är en ekonomisk förening ägd av företag, organisationer och privatpersoner i Höga Kusten. Föreningen har i sin tur startat ett servicebolag som den äger till 100% - detta bolag, som startades våren 2010, kallas Höga Kusten Turism AB.

Är du intresserad att bli medlem i föreningen? Tillsammans kan vi verka för att få fler turister och dagsbesökare till vår destination, där på sikt alla blir vinnare. Det skulle ge ökad omsättning inom alla områden och skapa fler arbetstillfällen. Höjda skatteintäkter samt en attraktivare region att flytta till och verka inom vore ytterligare effekter. Turistföretagare anser vi som självklara medlemmar men även övriga företagare som verkar inom till exempel livsmedel och transport. Även som  privatpersoner och förening kan Ni ta ställning för och stödja samt vara med och påverka i vårt arbete för fortsatt utveckling av turismen i Höga Kusten.

Klicka här för medlemsansökanPDF