Höga Kusten Turism AB

Vill du som företagare vara med och utveckla vår gemensamma destination!

Höga Kusten Turism ägs av turistföretagare och entreprenörer verksamma inom turist- och besöksnäringen i Höga Kusten. Målet med vårt arbete är att vara en effektiv marknad- och säljorganisation som skapar stora kommersiella värden och tydlig medlemsnytta för våra ägarföretag. Att vi bidrar till att Höga Kusten är Sveriges populäraste året-runtdestination som skapar hög tillväxt och utveckling. Att vi genom ett kraftfullt samarbete mellan näringslivet och kommunernas utvecklingsbolag, Höga Kusten Destinationsutveckling, ökar antalet besökare till regionen, skapar nya minnesvärda upplevelser och nöjda gäster.

Höga Kusten Turisms ambition:

  • Ett framgångsrikt och långsiktigt sälj- och marknadsbolag för Höga Kusten, som paketerar nya upplevelser och reseanledningar.
  • Driva försäljning, marknadsföring och distribution på ett effektivt och strategiskt sätt i samarbete med kompetenta partners. Detta gör att vi kan attrahera nya målgrupper samt öka antalet gästnätter på utvalda marknader.
  • En förening för nätverkande, utbildning och samverkan inom besöksnäringen och övrigt näringsliv i Höga Kusten.
  • Höga Kusten Turism skall vara den självklara kommersiella parten för både näringslivet och det offentliga.

Mer information kring medlemskap samt senaste nytt för medlemmarna hittar du här.

Bild