Borgberget

Adress: Stensätter Bollstabruk Visa karta

Adress: Stensätter Bollstabruk

I Stensätter ligger en av Sveriges tre nordligaste fornborgar.

Borgen är den i särklass bäst bevarade från denna tidsperiod, folkvandringstid 400-800 e.Kr. Berget stupar brant på tre sidor. Endast den åt sydost vettande bergssidan kan bestigas till fots. Där har uppförts en kallmur med en öppning, där en stig kommer från skogsområdet nedanför berget. På var sin sida om öppningen ligger större stenhögar oordnade. Detta har tolkats, som om det har funnits några "torn" med en träport, som skydd för ingången. Själva försvarsmuren består av två armar. Åt söder med en kortare del, som snart når bergsstupet och åt norr en ca. 150 m lång del, som går mot en högre belägen del av berget. Denna del av muren är på sina ställen ca. 3 m bred vid basen. På översidan lutar den svagt inåt. Utanför huvudmuren kan man se rester av ytterligare en mur av sten. I skogsområdet strax nedanför muren har upptäckts en stensättning (grav), som har daterats till åtminstone vikingatid 800-1050 e.Kr. Fornborgen och forngraven skyddas enligt kulturminneslagen.

Visa mer

Avstånd

 • Tågstation
  Kramfors station 12 km
 • Färja
  Ullånger 29 km
  Docksta 36 km
 • Attraktion
  Mannaminne 36 km
 • Shopping
  Naturkompaniet, Outlet 59 km