O-RINGEN HÖGA KUSTEN 21-27 JULI 2018

About us

Höga Kusten är förutom ett världsarv också en stort område som består av fyra kommuner. Örnsköldsvik i norr, Sollefteå i väster, Härnösand i syd och i mitten, med gräns till alla övriga tre ligger Kramfors. Höga Kusten blev utsett till världsarv år 2000 av Unesco och år 2006 utvidgades detta världsarv med Kvarkens skärgård i Österbotten på den finska sidan om Bottenhavet. Idag är Höga Kusten en av Sveriges snabbast växande turistdestinationer.

År 2014 beslutade sig kommunerna att gå samma i besöksnäringsfrågor och bildade Höga Kusten Destinationsutveckling AB. Allt för att stärka besöksnäringen i alla fyra kommunerna under ett och samma varumärke - Höga Kusten. Långt tidigare hade näringen startat ett samarbete i ett gemensamt bolag; Höga Kusten Turism AB. Verksamhetsidén i detta bolag är att marknadsföra och paketera Höga Kusten mot såväl den nationella som den internationella marknaden. År 2017 beslutades att utveckla en gemensam turist- och besöksservice i Höga Kusten och fram växer nu ett turistcenter vid Hornöberget samt ett 50-tal InfoPoints runt om i destinationen. Framtidens turistservice har bara ett för ögonen – att förbättra servicen för våra besökare före, under och efter besöket i Höga Kusten.

Alla tre parter nedan jobbar för att tillsammans fördubbla besöksnäringen fram till år 2025, och skapa 800 nya arbetstillfällen med startpunkt 2014.

  • Höga Kusten Destinationsutveckling AB (ägs av kommunerna)
  • Höga Kusten Turism AB (ägs av entreprenörerna i Höga Kusten)
  • Turistservice (gemensam turistservice för de fyra kommunerna som jobbar med besökarna före, under och efter besöket i Höga Kusten)