Ådalsleden vid Nämforsen
Ådalsleden 1 Kullberg-Sollefteå
Ådalsleden 1 Kullberg-Sollefteå
Ådalsleden 1 Kullberg-Sollefteå
Ådalsleden 1 Kullberg-Sollefteå
Ådalsleden 1 Kullberg-Sollefteå

Ådalsleden 1 Kullberg-Sollefteå

En vildmarksled som passerar såväl kraftstationer som hällristningar och spännande kulturreservat. Den sträcker sig från Kullberg, norr om Junsele, ned till bron över älven i Forsmo norr om Sollefteå där den ansluter till Nipleden på vägen ned till Sollefteå

Kontaktinformation

}More informationMer information

Vägbeskrivning : Vandringleden går mellan Kullberg, norr om Junsele till Sollefteå

Beskrivning

Leden är märkt och skyltad hela vägen från Kullberg till Forsmo där Ådalsleden ansluter till Nipleden.
Bitvis kan leden vara svår att hitta då stigar kan vara otydliga och nedblåsta träd ligger lite här och var. Det är snudd på ett måste att man har en karta. Leden vandras bäst på försommar innan brännässlor och gräs vuxit till sig.
På skogsstigar är leden märkt med gula prickar. Där leden går samman med Kyrkvägen från Eden och med Ridvägen Mo-Näsåker finns också äldre, röda markeringar. På skogsvägar och andra vägar finns inga eller endast få gula prickar men däremot skyltar "Vandra i Västernorrland Ådalsleden".


Ledbeskrivning och förslag på etapper:
Etapp Kullberg mot Junsele, ca 2 mil
Leden startar vid Kullberg och passerar först över ett hygge där stigen är ganska otydlig innan den kommer ner på en stig som går mycket vackert längs älven. Efter ett par kilometer kommer stigen fram på en grusväg som går uppe på kraftverksdammen ner till Degerforsens kraftverk. Därefter på skogsväg genom ett åslandskap med öppen tallskog. Skogsvägen kommer fram på asfaltvägen mot Eden.Här går Ådalsleden samman med Pilgrimsleden från Kläppsjö. Den går på en stig ovanför Uman innan den kommer fram på vägen till Mo.
Om man vill ta sig in till Junsele fortsätter man längs vägen ytterligare tre kilometer till en korsning och svänger där till höger in på en liten sandig väg som mynnar upp på väg 90 strax innan bron över Ångermanälven. Sträckan från Ridvägens början till Junsele centrum är 5 km.

Etapp Mo-Mjösön ca 14 km
I Mo börjar Ridvägen (det finns tydlig skylt vid vägen). Leden går uteslutande på skogsstigar och är en del av Ridvägen som också finns utmärkt tillsammans med Ådalseden. Ridvägen har genom århundraden använts som färdväg upp till Lappmarken och den omnämns som "vägen till fiells". På 1840-talet upphörde ridvägen som färdväg, ny landsväg anlades då efter Ångermanälven. På sträckan hittar man bl.a ”Hälsokällan” en historisk plats där man kan läsa mer om historiken på den informationsskylt som finns där.
Några km in på leden kan man vika av mot Lillherrsjön, en avstickare som är 500 meter lång, markeringarna är bitvis svåra att följa. Väl framme vid Lillherrsjön finns ett vindskydd som tyvärr har blåst omkull men annars är det en fin plats att rasta på och som med fördel kan rekommenderas.

Etapp Mjösjön -Vigdsjön ca 15 km
Största delen av leden går på skoterled och bitvis svårt att följa markeringar. På partiet ned från Fransåsen är det ett par ställen där det är myrmark. Ddelvis finns det spänger men där det saknas är det riktigt blött. Fransåsen är ett nybygge från 1770-talet. Ett gammalt "viloställe" efter vägen, där det förr fanns bl.a. ett gästgiveri. Uppe vid Fransåsen finns det ett fint vindskydd både övernattningsmöjligheter samt eldstad och även ett fint utedass. Passa på att njut av den fina utsikten.

Etapp Vigdsjön-Näsåker ca 11 km
Efter någon km har en ny väg brutits över ett hygge som ersätter den tidigare sträckningen. Etappen går till förhållandevis stor del på vägar men bl.a partiet innan man kommer ned till riksväg 90 går i fin tallskog.

Etapp Nämforsen (Näsåker) – Mo Kraftstation ca 13 km
Etappen startar vid bron över älven vid Nämforsen. Nämforsens hällristningsområde vid Ångermanälven är en av de största hällristningsplatserna i hela Nordeuropa. Här finns cirka 2 300 hällristningar, varav de äldsta ristades för över 6 000 år sedan. En stor del av hällristningarna är älgar – älgen var förmodligen ett mycket viktigt bytesdjur för de människor som levde här då dessa hällristningar gjordes. Ett flertal rast och grillplatser finns längs sträckan där leden passerar Näsåker. Ca 2 km nedströms Nämforsen kommer man till en bastu som är öppen för allmänheten.
Leden går vidare nedströms älven längs stigar och grusvägar och den sista biten ned till Mo kraftstation följer man den gamla landsvägen där man passerar några bilvrak som så sakteliga håller på att slukas av naturen.

Etapp Mo kraftstation-Myregården ca 6 km
Etappen startar vi kraftverksdammen, Mo kraftstation , och går därefter längs en liten slingrig asfaltväg ner till Myregården i Resele. På Myregården kan du sommartid njuta av god mat i en trevlig miljö.

Etapp Myregården-Forsmo ca 15 km
Etappen startar vid Myregården (erbjuder fantastisk mat i fin miljö) och följer den s.k ”turistvägen” (asfalt) ner till Bron över älven i Forsmo där leden ansluter till Nipleden. Turistvägen slingrar sig längs älven och passerar flera rastplatser på väg till etappmålet vid bron över älven i Forsmo.

Etapp Forsmo-Sollefteå ca 12 km
Etappen startar vid bron över älven i Forsmo där man ansluter till Nipleden som följer älven ned till Sollefteå. Här kan man välja att följa Nipleden antingen på norra eller södra sidan älven.

Välkommen i mål!
Leden slutar vid campingen i Sollefteå.