OF STONE AND WOOD
OF STONE AND WOOD
OF STONE AND WOOD

Bernard Gonzales

AV TRÄ OCH STEN. Kolteckning, svart sten, färgat papper, pastell och bläck. Skulpturer av trä och sten. Filmbaserad svart vita foton (bromid papper). Bernard Gonzalez, en konstlärare från Auvergne (Frankrike).

}More informationMer information

  • Regniga dagar

Öppettider : Öppet under Nordingrå Konstrunda 3-6 juni. Därefter varje fredag-söndag från 1/7 till 14/8.

  • Gratis parkering