Högakustenbron solnedgång Höga Kusten Turism medlemskap

Bli medlem i Höga Kusten Turism - värdefull gemenskap för dig

Som medlem i Höga Kusten Turism får du tillgång till ett starkt och stöttande nätverk bland turistföretagarna i Höga Kusten. Det ger en värdefull gemenskap för dig som företagare. Som medlem har du möjlighet att välja bland 4 olika nivåer och det som passar dig bäst - medlem, bronsmedlem, silvermedlem eller guldmedlem. Bli medlem nu och var med och utveckla Höga Kusten som destination.

VÄRDEFULL GEMENSKAP FÖR DIG

Varumärket Höga Kusten är just nu starkare än någonsin. Här är vår gemensamma marknadsföring av den storslagna naturen, friluftslivet, tiden att bara vara, smakerna, den varma gemenskapen och kulturarvet en viktig framgångsfaktor.

Följ med på resan uppåt!

2018 var ett rekordår där destinationen totalt noterade 334 997 gästnätter under sommarmånaderna, vilket är nytt all time high. Sommarturismen ökade därmed för åttonde året i rad! Sedan 2010 har destinationen ökat gästnätterna med 41,7 procent. De utländska gästerna har ökat i än högre takt.

Tillsammans med det offentliga destinationsbolaget Höga Kusten Destinationsutveckling jobbar vi både strategiskt och operativt. Avtalet mellan bolagen är skrivet på tre år. Under 2019 presenteras respektive bolags verksamhetsplaner, samt hålls strategimöten och gemensamma styrelsemöten. På så sätt har vi inom näringen stor påverkan på vilka aktiviteter som kommer att genomföras.

Styrelsen inom Höga Kusten Turism jobbar tillsammans med styrelsen för Höga Kusten Destinationsutveckling (politiken) för att tillsammans nå våra gemensamma mål. 800 nya jobb fram till 2025 eller – som vi inom näringen hellre förklarar det – en fördubblad turistisk omsättning.

Kajak Höga Kusten havskajak paddling paddla

Ett starkt och stöttande nätverk

Vi vill bygga en långsiktig relation och ett starkt nätverk mellan våra duktiga entreprenörer i destinationen. Som medlem i Höga Kusten Turism är du med i gemenskapen för att nå nästa nivå. För en ny destination har vi skapat ett helt nytt medlemspaket. Vill du att din verksamhet ska lyfta, är det här du måste vara.

Höga Kusten Turism är dels en ekonomisk förening samt ett aktiebolag, tillika servicebolag för föreningen. Föreningen heter Höga Kusten Turistföretagare i ek. förening och till den betalas en årlig medlemsavgift på 100 kr samt en andelssumma på 1500 kr, en engångssumma vid tillträdet. Genom att vara medlem i föreningen äger man härigenom en röst vid HKTFF:s medlemsmöten, så länge den årliga serviceavgiften betalas. Om man av någon anledning vill utträda ur föreningen, är andelssumman förverkad och kan inte återkrävas. Ett medlemskap i Höga Kusten Turism gäller årsvis.

Strukturen från 2016 vad gäller medlemskap kommer att leva kvar med brons-, silver- och guldnivå. Vi introducerar också en ny nivå: ”Medlem i Höga Kusten-familjen”. Denna utgår från bronsnivån men ger ingen exponering och marknadsföring utåt.

Förutom de fyra nivåerna kan en guldmedlem tillfälligt bli utnämnd till premiummedlem. Detta medlemskap kan inte köpas, utan där väljs företag med produkter och reseanledningar som är bäst för Höga Kusten vid vald aktivitet, beroende på marknad och målgrupp.

Precis som varje nivå ger dig tillgång till olika erbjudanden, ställer den även olika krav på dig som medlem. Detta för att säkerställa kvaliteten på hela destinationen. Vilka krav och vad som ingår i medlemskapet i respektive nivå kan du se nedan och till höger.

Medlem
BASKRAV - NIVÅ 1

 • Verksamhet i Höga Kusten
 • Genomfört värdskapsutbildning
 • Digital närvaro på svenska

Kostnad: 2 000 kr

Bronsmedlem
BASKRAV - NIVÅ 2

 • Verksamhet i Höga Kusten
 • Bokningsbar
 • Genomfört värdskapsutbildning
 • Kommunicerade öppettider
 • Digital närvaro på svenska

Kostnad: 5 000 kr

Silvermedlem
BASKRAV - NIVÅ 3

 • Uppfyllt baskrav i nivå 2
 • Länk på egen hemsida till hogakusten.com
 • Digital närvaro på engelska

Kostnad: 15 000 kr

Guldmedlem
BASKRAV - NIVÅ 4

 • Uppfyllt baskrav i nivå 3
 • Responsiv och mobilanpassad hemsida

Kostnad: 25 000 kr

Det här ingår i medlemskapet

         
  Tillgång till service och kompetens inom branschfrågor.
Tillgång till service och kompetens inom branschfrågor.        
  Nyhetsbrev om vad som händer i branschen, i regionen samt statistik och nyckeltal.
Nyhetsbrev om vad som händer i branschen, i regionen samt statistik och nyckeltal.        
  Deltagande i medlemsaktiviteter och register.
Deltagande i medlemsaktiviteter och register.        
  Deltagande i projekt (Export, SMAK) samt paketering (Birka, buss och övriga agenter)
Deltagande i projekt (Export, SMAK) samt paketering (Birka, buss och övriga agenter)        
  Annonsplats i Magasin Höga Kustens stora sommarnummer till ett värde av 3 950 kronor (gäller mallad annons i sommarguiden).
Annonsplats i Magasin Höga Kustens stora sommarnummer till ett värde av 3 950 kronor (gäller mallad annons i sommarguiden).        
  Synas i tematiskt branschregister med kontaktuppgifter i fyra editioner av Magasin Höga Kusten – sommar, engelska, tyska och "året runt".
Synas i tematiskt branschregister med kontaktuppgifter i fyra editioner av Magasin Höga Kusten – sommar, engelska, tyska och "året runt".        
  Egen sida på hogakusten.com
Egen sida på hogakusten.com        
  Administratör av egen sida på hogakusten.com
Administratör av egen sida på hogakusten.com        
  15% rabatt i annonsering av annonsytor (halvsida och större) i Magasin Höga Kusten.
15% rabatt i annonsering av annonsytor (halvsida och större) i Magasin Höga Kusten.        
  Resegaranti. HKT tecknar kollektiv resegaranti att kostnadsfritt ansluta sig till.
Resegaranti. HKT tecknar kollektiv resegaranti att kostnadsfritt ansluta sig till.        
  B2B deltagande. Medverkan i avtalsupplägg som HKT tecknar med externa samarbetspartners, utländska bokningstjänster etc.
B2B deltagande. Medverkan i avtalsupplägg som HKT tecknar med externa samarbetspartners, utländska bokningstjänster etc.        
  Möjlighet till att vara med och synas på marknadsaktiviteter som genomförs.
Möjlighet till att vara med och synas på marknadsaktiviteter som genomförs.        
  Vara med och påverka destinationens marknadsaktiviteter.
Vara med och påverka destinationens marknadsaktiviteter.        
  Garanterad exponering på hogakusten.com (Prio 2)
Garanterad exponering på hogakusten.com (Prio 2)        
  25% rabatt i annonsering av annonsytor (halvsida och större) i Magasin Höga Kusten.
25% rabatt i annonsering av annonsytor (halvsida och större) i Magasin Höga Kusten.        
  Prioriterad plats på hogakusten.com (Prio 1)
Prioriterad plats på hogakusten.com (Prio 1)        
  Exponering i centrala marknadsaktiviteter samt möjlighet till "annonspeng" vid samannonsering.
Exponering i centrala marknadsaktiviteter samt möjlighet till "annonspeng" vid samannonsering.        
  35% rabatt i annonsering av annonsytor (halvsida och större) i Magasin Höga Kusten.
35% rabatt i annonsering av annonsytor (halvsida och större) i Magasin Höga Kusten.        
  Möjligt deltagande i destinationens strategiska premiumaktiviteter, såsom projekt, mässor, annonser, reportage, medialanseringar etc.
Möjligt deltagande i destinationens strategiska premiumaktiviteter, såsom projekt, mässor, annonser, reportage, medialanseringar etc.        
Har du fler frågor eller vill bli medlem?

Ladda ner medlemsansökan här (PDF) eller ta kontakt!

Mikael Englund
+46(0)70-518 99 10
[email protected]

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Måndag - fredag

09:00-15:00