CBIS 4088726
CBIS 4088726
CBIS 4088727
CBIS 4088728
CBIS 4088729
CBIS 4088730
CBIS 4088731
CBIS 4088732

Dals kyrka är en medeltidskyrka, troligen från 1300-talet.

Den äldsta delen av kyrkan var under katolsk tid helgad åt Sancta Agneta. Den ursprungliga kyrkobyggnaden omfattar den del av kyrkan som inrymmes under de två främsta stjärnvalven. Dals kyrka är ombyggds vid flera tillfällen.

I början på 1800-talet utökades kyrkobyggnaden med ännu ett stjärnvalv och år 1989-90 ersattes den gamla klockstapeln med det nuvarande tornet, vilket medförde att kyrkan förlorade sitt medeltida yttre utseende.

Största delen av Dals kyrkas inventarier härstammar från 1700-talet. Dopfunten tros dock vara ett arv från kyrkans födelse på 1300-talet och är gjord av gotländsk kalksten. De mest värdefulla inventarierna är predikstolen och läktarbarriären. Vid restaureringen år 1889-90 revs dock kyrkans gamla 1700-tals inredningen ut och ersattes av en 1900-tals inredning. Vid restaureringen 1936-37 återfick kyrkan sin ursprungliga 1700-tals inredning .

Läs mer på vår hemsida!

Kontakta Ådalsbygdens pastoratsexpedition om du vill göra ett besök i kyrkan, tfn: 0612-70 80 30.

Egenskaper

  • WC
  • Handikappvänligt