CBIS 1286987
CBIS 1286987
CBIS 2433152

Ett stycke norr om kyrkan reser sig drygt meterhöga gråstensmurar av medeltidskyrkan som föregick den nya kyrkan.

När församlingen växte byggdes en ny kyrka som invigdes 1801. Den nya kyrkan har den kände kyrkobyggaren Simon Geting som byggmästare och den är den första i Ådalen som byggdes i nyklassisk stil. På kyrkogården finns en minnessten över offren från de tragiska Ådalshändelserna.

Gudmundrå kyrka fungerar som vägkyrka under sommaren och har då enklare servering och möjlighet till guidning.