Etapp 2

Tags
etapper
Etapp 2

Lövvik - Fjärdbotten

Cirka två kilometer från etappstarten finns en avstickare till Valkallens topp, 800 m från leden som är väl värd mödan. Vid de brantaste partierna närmast toppen finns rep som underlättar klättringen.

Valkallen är, som namnet avslöjar, ett gammalt vårdkasberg. Här kunde man tända en jättebrasa ("kase") för att varna ortsbefolkningen vid fientliga invasioner. År 1721 brann vårdkasarna senast runt om i landskapet, sannolikt även vårdkasen på Valkallen, då ryssarna härjade längs Ångermanlandskusten. Toppen ligger 240 meter över havet med storslagen utsikt över bland annat Ångermanälvens mynning, Höga Kustenbron och Storön. Raststugan på toppen står öppen för besökare. Här finns även ett torrdass.

Vidare efter leden, vid Halsviken finns en rastplats med vindskydd och torrdass. Även dricksvatten går att finna här. Vidare norrut längs Grönsviksfjärden finns en kort avstickare till Rödhällorna där man tydligt kan se den röda rapakivigraniten, bergarten som är så speciell för området.

Etappmålet Fjärdbottens fäbodvall vid Häggnäset utgörs av tre timrade stugor med vardera två sovbritsar samt en större timmerbyggnad på ca 35 kvadratmeter med långbord och bänkar. Här finns också grillplats, torrdass samt en gästbrygga med 15 platser. Totalt kan vallen härbärgera ca 25 personer under tak. Möjlighet finns även att tälta. Vallen står alltid öppen. Dock är ingen förhandsbokning möjlig. I anslutning till vallen finns två pålitliga kallkällor.

 

Etappkarta

Etapp 1

Total längd

9,6 km

 

Svårighetsgrad

Normal

 

Startposition

62.800139, 18.071766

 

Slutposition

62.815868, 18.156154

 

Terrängkarta

Lantmäteriet 691

 

Vandringsguide

Kan beställas här

 

Boenden längs etappen

Fjärdbotten, raststuga på Valkallen

 

Aktiviteter och besöksmål längs etappen

Valkallen