CBIS 270040
CBIS 270040

Högsjö kyrka uppfördes 1789 av Simon Geting. Grundplanen är rektangulär med sakristia i öster och torn i väster. Den murades med traktens gnejs och tegel från Utansjö bruk.

I mitten av 1800-talet fick kyrkorummet sin slutliga gestaltning då Olof Hofrén engagerades för utförande av altaruppsats och predikstol, orgelfasad och läktarbarriär.

Högsjö kyrka är arkitektoniskt intressant genom att den representerar en övergångsstil mellan gustavianskt och nyklassicistiskt.