CBIS 894799
CBIS 894799
CBIS 892515

Cirka fyra kilometer väster om Kramfors tätort ligger Icktjärnsbergets naturreservat med ett stort område gammal gran- och tallskog som klarat sig från modernt skogsbruk.

Naturreservatet som är kommunalt uppgår till 287 hektar och bildades år 2003. Området är kraftigt kuperat med tre berg på ungefär 300 meter över havet och dalgångar däremellan med bäckar, myrar och sumpskogar. Inom reservatet finns höga naturvärden, bl.a. den rödlistade arten långskägg. Två tjärnar finns inom reservatet varav den ena, Icktjärnen, nyttjas flitigt som utflyktsmål och för sportfiske. Rastplatsen vid Icktjärn, med toalett och fiskebrygga, är handikappanpassad.

Egenskaper

  • Handikappvänligt