Klockestrand Skolhus Sommarutställning

Klockestrand Skolhus Sommarutställning

Grupputställning med svenska och internationella konstnärer, som kommer att rotera under sommaren.

}More informationMer information

Beskrivning

Sommarutställning, “Everything You can Imagine is Real”
Grupputställning med svenska och internationella konstnärer, som kommer att rotera under sommaren.