CBIS 2340661
CBIS 2340661
CBIS 2340662
CBIS 2340663
CBIS 2340664
CBIS 2340665
CBIS 2340675

På en sluttning mot Vågsfjärden ligger Nordingrå kyrka, byggd av Simon Geting d.y.

Nordingrå kyrka stod färdig 1826. År 1920 genomfördes en restaurering, då huvudingången på kyrkans södra långvägg murades igen och ingången flyttades till sin nuvarande plats vid tornet. Till bygget använde man bland annat material från den gamla medeltida stenkyrka, som låg strax ovanför den nuvarande kyrkan. Av stenkyrkan återstår idag endast en ruin, men en del fina inventarier kunde räddas och ingår nu i den nya kyrkans utsmyckning. Innanför grindarna på kyrkogården finns 3 forngravar från järnåldern.