Om Höga Kusten Turism och Höga Kusten Destinationsutveckling

I Höga Kusten jobbar Höga Kusten Turism som är ett företagarägt sälj- och marknadsbolag hand i hand med det offentliga bolaget Höga Kusten Destinationsutveckling. Tillsammans arbetar de för att stärka besöksnäringen och öka antalet arbetstillfällen i destinationen.

OM HÖGA KUSTEN TURISM AB


 

Samverkan i Höga Kusten

Höga Kusten är förutom ett världsarv i ett avgränsat område också en stor destination som består av fyra kommuner - Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Alla fyra kommuner jobbar tillsammans för framtidens Höga Kusten. Idag är Höga Kusten en av Sveriges snabbast växande turistdestinationer.

Höga Kusten Turism AB är ett företagarägt sälj- och marknadsbolag som sedan 2010 spelat en viktig roll för att stärka besöksnäringen i Höga Kusten. De verkar efter ledstjärnan att destinationens konkurrenskraft stärks när enskilda företag arbetar tillsammans. Verksamhetschef för Höga Kusten Turism AB är Anne-Marie Karlsson.

Vid deras sida har de Höga Kusten Destinationsutveckling AB som är ett offentligt bolag ägt av de fyra kommunerna. Bolaget bildades 2014 och har som uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Bolagets VD är Peter Holmqvist.

Tillsammans jobbar näringen och det offentliga för att fördubbla besöksnäringen fram till år 2025 och skapa 800 nya arbetstillfällen med startpunkt 2014.

 

Höga Kusten Turism AB
Anne-Marie Karlsson
+46(0)70-360 24 05

Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Peter Holmqvist
+46(0)70-696 64 32