O-RINGEN HÖGA KUSTEN 21-27 JULI 2018

Om oss

Höga Kusten är förutom ett världsarv också en stort område som består av fyra kommuner. Örnsköldsvik i norr, Sollefteå i väster, Härnösand i syd och i mitten, med gräns till alla övriga tre ligger Kramfors. Höga Kusten blev utsett till världsarv år 2000 av Unesco och år 2006 utvidgades detta världsarv med Kvarkens skärgård i Österbotten på den finska sidan om Bottenhavet. Idag är Höga Kusten en av Sveriges snabbast växande turistdestinationer.

Höga Kusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades våren 2014 och har som uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Totalt är det fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten - Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Höga Kusten Turism är ett företagarägt sälj- och marknadsbolag som sedan 2010 spelat en viktig roll för att stärka besöksnäringen i området. Man verkar efter ledstjärnan att destinationens konkurrenskraft stärks när enskilda företag arbetar tillsammans.

Alla parter jobbar för att tillsammans fördubbla besöksnäringen fram till år 2025, och skapa 800 nya arbetstillfällen med startpunkt 2014.