SKOGSBRUK

Plats: Nordingrå Konstby

SKOGSBRUK

Konstutställning Grannar 4x4

}More informationMer information

  • Gratis/ingen avgift

  • Gratis parkering

Beskrivning

Skogens tystnad, barkens mönster, doften av kåda, ljudet av timmerbilen, massafabrikens siluett, kalhyggets tomrum och doften av svavelos väcker olika känslor och tankar hos oss. En grupp av 4 konstnärer i olika delar av Västernorrland utforskar tillsammans våra olika relationer och perspektiv till brukandet av skogen. Från skogen som plats att vara i till skogen som råvara. En råvara vi använder dagligen i våra verkstäder.
Konstnärer: Ylva Eklöf, Maria Mäki, Karin Lönnå, Sandra Eklund