CBIS 2819940
CBIS 2819940

En lång havsfjärd som gradvis håller på att snöras av. Jordbrukslandskapet med dess sorterade sediment är tillsammans med Ringkallebergets talusbranter sevärda naturgeografiska enheter. Berget visar hur jorden sorterats efter den senaste inlandsisen med större block och klapper i sluttningen, sand och lera i dalens botten.