CBIS 4086111
CBIS 4086111
CBIS 4086112
CBIS 4086113
CBIS 4086115
CBIS 4086116
CBIS 4086117
CBIS 4086118
CBIS 4086121
CBIS 4086122

Kristna kyrkor byggdes ofta på eller nära hedniska kultplatser. Torsåkers kyrka är uppförd vid ett av de tre Hov, som finns i Västernorrland.

Torsåkers kyrka är sannolikt helgad åt Sankt Olof. Socknen omnämns i de två äldsta kyrkliga uppbördslängderna från 1300-talets början. Byggnaden hade i sitt äldsta skede på 1200-talet, en romansk utformning, som bestod av långhus och ett lägre rakslutet kor. Under 1400-talet utvidgades koret och kyrkan förlängdes åt väster. Vid samma tid utrustades kyrkan med två stjärnvalv av tegel. En kort tid därefter försågs valv och väggar med kalkmålningar. Kyrkomålaren är okänd. Förlagorna fann man i den rikt illustrerade bildbibeln Biblia Pauperum (de fattigas bibel) och helgonlegenderna. Växtornamentikens mönster hämtades ur gotikens formvärld.

Till kyrkans äldsta inredning hör flera medeltida träskulpturer. En av dem är madonnaskulpturen från sent 1200-tal.

Den 1 juni år 1675 utspelade sig ett ohyggligt drama i denna kyrka. Efter det att en straffpredikan hållits mottog 71 dödsdömda den sista nattvarden. De var alla anklagade för häxeri och trolldom. På avrättningsplatsen väntade två bödlar, stupstockar och bål. När allt var över hade var femte kvinna i Torsåker avrättats.

Kontakta Ådalsbygdens pastoratsexpedition om du vill göra ett besök i kyrkan, tfn: 0612-70 80 30.

Läs mer på vår hemsida!