CBIS 2396907
CBIS 2396907

Den vitputsade medeltidskyrkan ligger i byn Sätra utom synhåll från E4.

Den är av byggnadsstilen att döma troligen från senare delen av 1200-talet eller början av 1300-talet. I kyrkan finns vackra målningar och en gammal orgel.