Ådalsleden 2 Boteå-Sanna
Ådalsleden 2 Boteå-Sanna
Ådalsleden 2 Boteå-Sanna
Ådalsleden 2 Boteå-Sanna
Ådalsleden 2 Boteå-Sanna
Ådalsleden 2 Boteå-Sanna

Ådalsleden 2 Boteå-Sanna

En vildmarksled som går från Boteå Kyrka upp till Gålsjöbruk via Undromshöjden ned till Sanna. Leden går mestadels genom torr och öppen Tallskog.

Kontaktinformation

Längd: Längd: 35
Tidsåtgång: Tidsåtgång: 1-2 dagar
Svårighetsgrad: Svårighetsgrad: Medel
Startplats Startplats : Boteå Kyrka

}More informationMer information

Beskrivning

Även om leden är lättvandrad kan den bitvis vara svår att hitta då stigar snabbt växer igen. Leden är märkt med gula prickar men man rekommenderas att ta med sig en karta. På skogsvägar och andra vägar finns inga eller endast få gula prickar men däremot skyltar "Vandra i Västernorrland Ådalsleden"

Ladda ner broschyr

Kort ledbeskrivning och förslag på etapper.
Etapp Boteå Kyrka – Gålsjö bruk ca 11 km
Från Boteå går en Pilgrimsled till Gålsjö Bruk. Leden passerar Boteåsen, Stöndar och vidare på en väg upp till Gålsjö Bruk.

Etapp Gålsjö Bruk – Undromsbodarna ca 10 km
Från Gålsjö Bruk går leden vidare mot Undromsbodarna. Här går leden mestadels på stigar bortsett från ett parti på grusvägar där leden passerar Botniabanan.

Etapp Undromsbodarna – Sanna ca 15 km
Efter att man passerat Undromsbodarna går man en fin och lättvandrad sträcka mot det klassiska brandtornet på Undromshöjden. Undromshöjden ligger 431 m över havet och är ett av de högsta bergen i Ångermanland. Här är det gott om vida vyer över skogar och sjöar. Från brandtornet är utsikten hänförande och vid klart väder kan man se ända ned mot havet.
Från Undromshöjden följer man den s.k Tornstigen ned mot landsvägen vid Sanna på Gålsjöns norra sida.
Från Sanna kommer leden att bindas samman med Vildmarksleden genom en sträckning öster om Gålsjön.