Kulturupplevelser för familjen

Inget äventyr är för litet för den som är nyfiken! I Höga Kusten finns tusenårig kulturhistoria som kan upptäckas på lekfulla sätt med hela familjen.

Kulturupplevelser för familjen

Utforska kulturhistoriska platser

 

Höga Kustens kulturarv innehåller mångtusenåriga spår av mänsklig närvaro. Från stenålderns boplatser och fångstgropar, till bronsåldersrösen och järnålderns gravhögar och vidare till vår tids bostäder och besöksmål. Här finns ett rikt kulturarv med historiska platser och miljöer som hela familjen kan utforska tillsammans. 

Kulturupplevelser inomhus

Upptäck Nämforsens hällristningar 

För cirka 6000 år sedan, under stenåldern, ristades hällristningar in på berghällarna i och vid forsen. Nämforsen är Sveriges största hällristningsplats med över 2500 hällristningar som antas vara cirka 3800 till 6000 år gamla, det vill säga från cirka 4 000 – 1 800 f.Kr. Intill forsen kan du upptäcka tecken som föreställer bilder av älgar, båtar, människor, fåglar, fiskar och föremål, men också svårtydda streck och linjer. Läs mer om hällristningarna vid Nämforsen här.

Besök också Nämforsens Hällristningsmuseum som ligger alldeles intill forsen. Lär dig mer om de människor som levde här förr och hur vi idag kan tyda hällristningarna.

Kulturupplevelser utomhus