Kalkylera mera

Höga Kusten är på en resa mot att bli en mer attraktiv, hållbar och tillgänglig plats dit allt fler längtar. På den resan jobbar vi för att utsläppen av koldioxid ska minska och med denna klimatberäknare bjuder vi in dig till att vara en del av Höga Kustens utveckling framåt. Fyll i den ort du vill resa till och från samt övriga val och uppgifter så får du på några minuter en tydlig bild av de olika resevalens klimatpåverkan och vilka alternativ som finns.

Klimatberäknaren med tillhörande faktasidor är forskningsbaserad och tillhandahålls av nätverket Klimatsmarta semestrar med koppling till både Göteborgs universitet och Chalmers.