Flottarleden / Finnåleden Helgum

Flottarleden / Finnåleden Helgum

Flottarleden/Finnåleden är en 23 km lång vandringsled som ligger i Helgum ca 3 mil utanför Sollefteå. Leden följer den gamla flottarleden som har sin början i Runeåberg på gränsen till Jämtland och ner till Visjön i Helgum. Några gånger per år gräsröjs leden men mitt under sommaren växer det kraftigt...

Flottarleden/Finnåleden är en 23 km lång vandringsled som ligger i Helgum ca 3 mil utanför Sollefteå.
Leden följer den gamla flottarleden som har sin början i Runeåberg på gränsen till Jämtland och ner till Visjön i Helgum. Några gånger per år gräsröjs leden men mitt under sommaren växer det kraftigt varför försommar och höst är att föredra.

}More informationMer information

  • Äventyrssökaren
  • Familj med barn

  • Rundtur

Föreslagen besökslängd Upp till 3 timmar Hela dagen

  • Gratis parkering

Beskrivning

Leden följer den gamla flottarleden som har sin början i Runeåberg på gränsen till Jämtland och ner till Visjön i Helgum.
Sträckan är ca 23 km och har både lättvandrade partier samt väldigt kuperad terräng.

Att vandra hela sträckan under samma dag är en påfrestande uppgift, men fullt genomförbar om man är i normalfysisk form.

Det finns många möjligheter till att vandra delsträckor då vägnätet är väl utbyggt i området och möjliggör biltransport till de olika etapperna. Bänkar finns på strategiska platser och våtområden är spånglagda. Vandringskängor eller stövlar är att rekommendera.

Leden har många vindskydd och även övernattningsmöjlighet finns i form av Helgums Hembygdsförenings "Dammkoja" vid Finnådammet. Utefter leden finns skyltning som beskriver de olika historiska byggnationerna och andra sevärdheter.

Ledbeskrivning
Leden är den gamla flottarleden och utgår från Runåberg via Prästflovägen.
Leden följer Runån ner till Norrsjön och Sörsjön där viloplatser finns i form av vindskydd. Vidare följer leden Finnån ner till Sjötjärn och Sjötjärndammet.
Fortsätter man vandringen längs Finnån blir nästa anhalt Finnsjön där ett antal sommarstugor ligger vackert intill stranden. Leden följer strandlinjen och Finnån ner till Helgumsbodarna/Finnsjödammet där Dammkojan ligger.
Om man sedan fortsätter längs vandringsleden så kommer man förbi Guxåsbodarna och ner till Musksjön och dess Musksjödamm. Dammkojan vid Musksjödammet är privat, men ger en bild av hur de gamla flottarna bodde på den tiden.
Från Musksjödammet blir det en lite annan terräng där man frångår Finnån för att gena över till Visjön och efter att rundat den lilla sjön når man slutmålet på leden vid Finnåbergsvägen.

Beskrivning sevärdheter:
Runt Visjön är det våtmark, med ett rikt fågelbestånd. Dessutom finns det efter leden många olika bestånd av skog och ängsmark, från fina pelarsalar av tall till områden av död skog och en del väldigt gamla träd. Leden går på många ställen väldigt fint, på höga åsar, med vacker utsikt.
Utefter den gamla flottleden ser man fångsgropar, platser där det legat flottningsdammar, sågverk, fäbovallar mm.

Ett tips är att gå tidig morgon eller sen kväll och då uppleva de fantastiska bäverbestånd som finns vid olika platser längs leden. Det finns även möjlighet att hyra kanoter för att uppleva naturens byggmästare på närmare håll. Även guidade turer kan ordnas om så önskas.