CBIS 4720907
CBIS 4720907

I Kejsarkasernen på Sandslån finns utställningen "Där älven möter havet", som berättar om flottnings- och sorteringsepoken på Sandslån 1872-1982.

Efter istiden höjde sig jordskorpan i Ådalen. Älvmynningen flyttar sig ned mot Sandslån. På 1600-talet blir det ett deltaland med 12 öar och 1800 talet har de växt ihop till en ö. Till Ådalen kom under 1870 talet folk från alla håll, många av de som kom var från Värmland. Ett nytt samhälle växte fram. Sandslån blev en "smältdegel" för bland annat folkrörelserna. Störst blev idrotten med allsvensk bandy på "flottarvallen".

1872 börjar timmer sorteras och i slutet på 1880-talet bildas Ångermanälvens flottningsförening. 1915 står det nya manuella skiljet på Sandslån klart med 4 rännor och 9 buntverk och 1957 sorterar cirka 900 anställda 23 miljoner stockar, vilket var på sin tid mest i världen. 1965 börjar det mekaniska skiljet med runt 100 anställda.

1982 upphör flottningen på Ångermanälven och därmed avslutas även sorteringen av timmer på Sandslån.

På området finns även ett Häxmuseum och ett Dockteatermuseum.

Vid förfrågan om flottning och guidning om flottningsepoken kontakta
Anders Bergkvist på mobil 070-323 77 03.

Egenskaper

  • Kostnadsfritt