CBIS 5052976
CBIS 5052976

Härnön en naturlig plats för traillöpning. Härnö Trail går på Härnöns skatt av stigar i södra Höga Kusten.

Här får du uppleva roliga stigar, branta klippor, myrar och strandkanter. Loppet slingrar sig genom vacker Höga Kusten-miljö, går över 4 toppar med totalt 840 höjdmeter och korsar allt ifrån urskogar till sandstränder.
Allt detta mellan två naturreservat.
Det finns två olika sträckor, en på 9.0 km och en på 20.8 km, så du kan välja det som passar dig.

Pris:
20.8 km - 500 kr
9.0 km - 250 kr

För mer information, se https://harnotrail.se/