CBIS 3186543
CBIS 3186543

Anläggning med konferenssalar, aula, lärosalar, grupp- och sammanträdesrum samt datasalar.

Här finns även restaurang, café och boende.