CBIS 3186543
CBIS 3186543
Anläggning med konferenssalar, aula, lärosalar, grupp- och sammanträdesrum samt datasalar.
Här finns även restaurang, café och boende.

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Alla dagar

09:00-17:00