Köpmanholmens Bruksmuseum

Köpmanholmens Bruksmuseum är idag en tidstypiskt rekonstruerad arbetarbostad med kök, kammare och sal. Här kan man också fördjupa sig i brukssamhällets historia från 1800- talet och fram till nutid genom fotografier och övriga samlingar. Lokalhistoriska skrifter, cd-skivor med bilder samt dvd-film finns...

Köpmanholmens Bruksmuseum är idag en tidstypiskt rekonstruerad arbetarbostad med kök, kammare och sal. Här kan man också fördjupa sig i brukssamhällets historia från 1800- talet och fram till nutid genom fotografier och övriga samlingar. Lokalhistoriska skrifter, cd-skivor med bilder samt dvd-film finns att köpa.

}More informationMer information

Öppettider : För aktuella öppettider, se hemsida.

Vägbeskrivning : Följ Köpmanholmsvägen mot Köpmanholmen och tag vänster vid Konsum. Fortsätt fram till Bruksvägen. Tag därefter höger. Vid korsningen strax före industriområdet sväng vänster (Hålviksvägen). Därefter vänster igen (Allén). Följ grusvägen. Museet är det första huset på höger sida. Infart även via korsningen Bruksvägen/Sågvägen.

Beskrivning

Detta lilla fyrkantiga hus ("bläckhornet", "smedsgården") byggdes 1864 på brukspatron C A Öhmans tid i samband med ångsågens tillkomst och utgör således en del av den äldsta bruksbebyggelse som idag finns bevarad i samhället. Huset var bostad för bland annat maskinisten på ångsågen och senare smeden Erik Westlin med familj fram till 1960-talet.
På 1950-talet togs tanken på ett museum upp i hembygdsföreningens styrelse. Ledamoten Sven Vågberg från Köpmanholmen menade att hembygdsgården med sin allmogehistoria borde få en motsvarighet som berättade industrins historia i Nätra.
1970 överlät NCB huset till hembygdsföreningen. Drivande för museets tillkomst och uppbyggnad var skiftesreparatören Harald Brändström och verkmästaren Sven Westlin, båda med lång anställningstid inom företaget, den senare också uppväxt i gården. Dessutom insamlades mängder av arkivhandlingar och fotografier med anknytning till bolagets och samhällets historia. Museet har besökts av många skolklasser, forskare, hemvändare och andra intresserade genom åren.

2008 bildades Mikko Anderssons stiftelse genom en stor donation. Mikko Andersson (1934 - 2007) kom till Köpmanholmen 1941 som krigsbarn från Finland. Han adopterades av befallningsman Evert Andersson och hans hustru Svea f. Westlin, likaså uppvuxen i gården. Mikko Andersson flyttade i mitten av 1950-talet till Stockholm där han sedan bodde och arbetade resten av sitt liv på LM Ericsson. Mikkos testamente stadgade att hela hans kvarlåtenskap skulle användas till ändamålet att bevara och utveckla museiverksamheten i Bruksmuseet/Smedsgården.

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Måndag-fredag

10:00-16:00