CBIS 255893
CBIS 255893
CBIS 255894
CBIS 255895
CBIS 261780
CBIS 261781
CBIS 261783
CBIS 4742727

Murbergets Friluftsmuseum
Det här företaget har GULD-medlemskap i Höga Kusten Turism och uppfyller högt ställda krav på sin verksamhet.

Murbergets Friluftsmuseum är Sveriges näst största med miljöer från både stad och landsbygd.
Museet är ett av de största i Sverige med byggnader och miljöer som speglar bebyggelse, social historia, utbildningsväsende, kyrkans och socknens betydelse, vägväsendet, järnbruken, samisk kultur, efterkrigstiden och fäbodkultur. Under sommaren finns kunniga guider som berättar mer för den som vill. ”Medeltidskyrkan” är en omtyckt vigselkyrka.

Friluftsmuseet är ett koncentrat av norrländsk historia. Här kan du hitta sammanhang och lättare förstå historien och samspelet mellan människa och miljö . Om du besöker museets basutställningar kan den historiska kontexten klarna ännu litet mer. Theodor Hellman grundade friluftsmuseet och den första byggnaden flyttades hit 1913. Han var en kunnig pedagog med en vision om att skapa ett Norrlands Skansen. Att kunna se byggnader och föremål skulle underlätta för barn och att se och lära sig om svunna tider och levnadssätt.

Midsommarafton börjar säsongen för fullt. Därefter händer det saker, mer eller mindre, varje dag: Allsång, fäbodliv för barn, spelmansträffar, Wendelas kalas, trädgårdsodlarkvällar, spelmansstämma, lektioner i skolan, kägelspel på torsdagar, Hembygdens dag, byggnadsvård och mycket mer.

Egenskaper

  • Gratis/ingen avgift
  • Gratis parkering
  • Guldmedlem
  • Toalett
  • Matservering
  • Funktionsnedsättning
  • Föreslagen längd: mer än 3 timmar
  • Är en InfoPoint

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Alla dagar

09:00-17:00