Alneskogens naturreservat

Alneskogens naturreservat

Alneskogens naturreservat är en fantastisk plats för att uppleva tät lövskog med god artrikedom. Besök skogen i slutet av maj och i början av juni, då fågelsången är som intensivast.

}More informationMer information

  • Funktionsnedsatta

  • Gratis/ingen avgift

  • Gratis parkering

Beskrivning

En vandring i Alneskogen i slutet av maj eller i juni är en sinnlig upplevelse med färger, dofter, ljud med mera. Fågelsången med grönsångarens (Phylloscopus sibilatrix) ringande spelljud, som ett silvermynt som vibrerar på en marmorplatta, är som intensivast och lövverket är ljusgrönt.

Denna naturtyp med gammal alskog beskrivs på ett målande sätt av den legendariska fågelskådaren Erik Rosenberg; "-Grönsångarens musik, så enkel den är, åstadkommer en säregen mystisk stämning inne i de grå pelarsalarnas gröna halvdunkel."

Alneskogen ligger 3 km från Örnsköldsvik. Idag är Alneskogen naturreservat, men mellan 1877 och 1934 låg här ett sågverk. Naturen har tagit tillbaka den gamla industritomten och istället för ljudet från sågen och alla människor som jobbade här är fågelkvitter det dominerande inslaget. Här finns en tät lövskog med god artrikedom.

Upplev små gläntor och betade åkermarker, men också öarna Norge och Danmark där virkesstaplarna tidigare låg. Här finner du en vacker utsikt över Örnsköldsvik och hamninloppet. På hällmarkerna i reservatets östra del vid Skepparvägen finns också flera gravrösen från bronsåldern.

Det finns en mindre väg in i naturreservatet och mitt i lövskogen finner du grillplats och toalett som är tillgänglighetsanpassat.