Ångermanlandsgården in Para

Ångermanlandsgården i Para

Hembygdsgården i Para har en brokig historia med rötter i Ådalens industrihistoria.

}More informationMer information

Föreslagen besökslängd Upp till 1 timme

Öppettider : Se Facebook sida för öppettider!

  • Café

  • Gratis parkering

Vägbeskrivning : Gården är belägen 15km söder om Sollefteå (väg 335)

Beskrivning

Vid hembygdsgården har det bland annat varit ett gästgiveri i början av 1900-talet och mangårdsbyggnaden, Ångermanlandsgården, är en imponerande korsbyggnad i två våningar. För några år sedan genomgick den en antikvarisk restaurering och är numera en bra representant för ångermanländsk byggnadstradition.

I ladugården finns bagarstuga, loppmarknad och ladan (samlingslokal). I Parastugan finns kök med servering och en liten lanthandel. Konstutställning, berättarkvällar, fotoutställningar, lapptäcksutställningar m.m.