Babelsberg

Babelsberg Kulturhus

Babelsberg är ett byggnadsminne och kulturhus där du kan uppleva konst. Babelsberg vänförening anordnar även guidade turer och berättar om byggnadens historia.

}More informationMer information

  • Större grupper

  • Toalett
  • Guidning eller guidad tur finns

Vägbeskrivning : Riksväg 90 från söder, tag vänster över viadukten, vänster mot resecentrum 200 m, Babelsbergsgatan höger. Riksväg 90 från norr, tag höger över viadukten, vänster mot resecentrum 200 m , Babelsbergsgatan höger.

Beskrivning

Babelsberg har fått sitt namn efter berget det står på mitt i Kramfors. Den moderna nykterhetsrörelsen bildades 1879 i Sverige. Ett tjugotal nykterhetsloger bildades i Kramfors. De ansåg att det fanns ett stort behov av organiserad kamp mot den utbredda dryckenskapen som bidrog till fattigdom och nöd. Det var brist på samlingslokaler för förenings- och nöjesliv.

Babelsberg började byggas i början på 1890-talet och invigdes 1903, men lokalerna stod inte klara förrän 1905 när ytterväggarna brädslogs. Babelsberg och många andra loger hade ekonomiska problem och det tog nästan 15 år att färdigställa Babelsberg.

Babelsberg har drag av dåtidens mode, den så kallade schweizerstilen. Byggnaden ritades och byggdes av ortens hantverkare.

1995-97 genomgick Babelsberg en total restaurering och fick därmed tillbaka sin forna glans. Länsstyrelsen förklarade år 1997 Babelsberg som byggnadsminne.

Babelsberg är idag ett kulturhus där man kan uppleva alla de olika konstformerna. Babelsberg har idag en vänförening som värnar och byggnaden och verksamheten. De guidar även i huset och berättar dess historia.

Uthyrning av Babelsberg görs via Kramfors kulturskola.