CBIS 1431844
CBIS 1431844
CBIS 3017267
CBIS 3017268
CBIS 3017269

Kapellet anses vara Sveriges största fiskarkapell. Det uppfördes 1750 men byggdes ut på 1890-talet och har nu 250 sittplatser.

Vid en liten vik längst ut mot Bottenhavet ligger Berghamns fiskeläge med gästhamn, sjöbodar och serviceanläggning. Ända in på 1940-talet utgick ett dussintal fiskebåtar från hamnen, och här kan man ännu köpa färsk lax och sik.