CBIS 274271
CBIS 274271
CBIS 274274
CBIS 274279
CBIS 274283
CBIS 274291
CBIS 274304

Upplev ett stycke av den svenska industrihistorien på Brynge kulturområde.

Brynge industrihistoriska kulturområde utgör grunden för distriktets industrialisering. Med riksintressena lärftmangeln och sågverket från mitten av 1700-talet finns här vår tidigaste industrihistoria bevarat i originalskick. Du kan se olika generationer av industrialisering, allt från hästvandring till modernaste vattenkraft. Det mycket stilfulla gamla kraftverket från 1924 är ett utsökt byggnadsminne, med en stor konsthall i övervåningen. I Sågställarbostaden från slutet av 1700-talet upplever du hur livet tedde sig i svunna tider.

Egenskaper

  • Shopping & Design
  • Barn & Familj
  • Avkoppling
  • WC