Citylekparken
Citylekparken
Citylekparken
Cityleken som ligger mellan Stora Torget och Örnsköldsviks museum & konsthall är ortens mest besökta lekpark. Den är en lekpark för alla, oavsett funktionsförmåga.
Underlag har anpassats för bättre framkomlighet och ytor med olika färger underlättar orienteringen. Lekutrustningen har valts för att alla ska ha möjlighet att leka tillsammans. Bänkar är utformade så att de kan användas av både gammal och ung.

I Museiparken bredvid Cityleken kan du njuta av en rosenträdgård runt skulpturen "Darwins dagbok" från 1994 av Jörgen Nilsson. Frodig växtlighet omsluter parken med bärbuskar och olika fruktträd. I parken finns grova lönnar och lindar. Lindarna har håligheter med död ved och mulmbildning. Mulmen är trämjöl som är viktigt för hotade insektsarter

Egenskaper

  • WC
  • Barnvänligt
  • Kostnadsfritt

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Måndag - fredag

10:00-16:00