Florabadet

Florabadet Lekpark

Florabadet i Örnsköldsvik ligger vid Höglandssjön och i anslutning till Hälsans stig. Här kan du bland annat klättra i det gigantiska spindelnätet, gunga och träna i motionsredskap. Det finns även en grillplats med sittbänkar.

}More informationMer information