CBIS 269923
CBIS 269923

Gammelgården i Myckelgensjö

I Myckelgensjö by i norra Ångermanland ligger en av landets bäst bevarade bondgårdar på ursprunglig plats. Gården har anor ända från 1500-talet. Den består av drygt 20 byggnader som alla har sin funktion.
Kafé och guide gör denna kulturella plats väl värt ett besök!

Den genuina bebyggelsemiljön väckte tidigt intresse hos Kulturhistoriska föreningen Murberget - Länsmuseet Västernorrland, i Härnösand, som 1940 förvärvade gården. Efter fyra års renovering invigdes Gammelgården 1944. Gården är byggnadsminne och klassad som kulturmiljö av riksintresse.
Gården med över 20 byggnader ligger till stora delar på samma plats sedan 1860-talet. Några båthus och lador utanför tomtens häg¬nad närmare sjön tillhör också Gammelgården. En hackslåtteräng med en ovanlig biotop hävdas i omedelbar anslutning till gården.
När gården renoverade på 1940-talet behöll man de delar i interiören som speglar tiden kring 1860. Vissa av gårdshusen timrades ner och skadade stockar och syll byttes ut. Samtliga byggnader fick ved tak med näver. Öppna spisar murades i de två murstockarna och vinterkökets schablonmålning rekonstruerades. Husets ursprungliga fasta inredning kompletterades med tidstypiska föremål och möbler.
Hur gamla kan då dessa timmerhus vara? Kornlador, trösklogar och härbren anses rent allmänt höra till våra äldsta och mest ursprungliga timmerhus. Förrådshusen har ofta underhållits väl, tack vare deras nyttovärde. Där har det inte heller funnits anledning att göra ändringar efter modets växlingar.
Husets utseende, timringsteknik, knutar och inskriptioner kan också ge ledtrådar om åldern. Men då måste man hålla i minnet att stockar och smide kan ha återanvänts. På Gammelgårdens kornbastu finns årtalet 1758 inskuret i träet vid en knut. Timret på huset är skrätt, d v s stockarnas rundningar har huggits plana, liksom på de flesta av gårdens hus. Man brukar räkna med att timmerhusen, med undantag för ängslador, började bearbetas på detta sätt från och med mitten av 1700-talet. Ett äldre hus kan också ha skrätts i efterhand.
Skriftliga källor, som jordeböcker och kyrkoarkiv kan ge upplysningar om var människor bott i äldre tider. Hembygdsforskare har i en släktbok för Anundsjö spårat socknens invånare långt tillbaka i tiden. Fyra åbor i MyckeIgensjö omnämns i en skattelängd från 1500-talet, bland dem Jon Jonsson, vars ättlingar senare kom att äga hemman No 3 - Gammelgårdens stamhemman.
På andra sidan Myckelgensjösjön finns Östalbodarna. Fäbodvallen har rustats upp och ett fd fähus har inretts till raststuga. Raststugan hålls öppen och Östalbodarnas samfällighet ordnar kontinuerlig tillsyn av fäbodarna. Östalbodarna är en av de bäst bevarade större fäbodarna i Ångermanland. Fäbodvallen ingår i riksintresset.

Egenskaper

  • Barnvänligt
  • Guide
  • Kostnadsfritt