Gården i Långsjön

Gården i Långsjön

Gården i Långsjön är ett jordbruk med anor från sent 1800-tal. Här jobbar familjen fortfarande i rakt nedstigande led och producerar griskött från egen gård.

}More informationMer information

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Måndag - fredag

09:00-15:00