Grisslans Kapell

Grisslans Kapell

Grisslans fiskeläge återfinns i sundet mellan Vågön och Grisselön. Ofta används namnet Grisslan för de båda öarna, som på grund av landhöjningen är på väg att växa samman. Fiskeläget anlades på 1500-talet av Gävlefiskarna som även uppförde kapellet på tidigt 1600-tal. Det innebär att Grisslans

Grisslans fiskeläge återfinns i sundet mellan Vågön och Grisselön. Ofta används namnet Grisslan för de båda öarna, som på grund av landhöjningen är på väg att växa samman. Fiskeläget anlades på 1500-talet av Gävlefiskarna som även uppförde kapellet på tidigt 1600-tal. Det innebär att Grisslans kapell är ett av de äldsta kapellen i Höga Kusten.

Kontaktinformation

}More informationMer information

Beskrivning

Det vita kapellet med sitt vita spjälstaket möter besökarna en kort promenad upp från sjöbodarna. Ingången sker genom ett litet vapenhus tillbyggt på västra gaveln. Till höger om ingången finns en klockbock för kapellets enda klocka.
Kapellet besöks av många sommartid, inte minst för den vackra altartavlan och fönstret med utsikt över havet.
Den årliga kyrkhelgen, med tillhörande gudstjänst, arrangeras första söndagen efter midsommar. Den brukar vara välbesökt och kapellet är då ofta fullsatt liksom det intilliggande kapellsbergen där gudstjänsten kan höras via högtalare.
Grisslans Intresseförening ansvaret för kapellets skötsel och vård och den kollekt som ges under kyrkhelgen tillfaller föreningen.

Kapellet kan användas vid familjehögtider. Vid intresse, vänligen kontakta pastorsexpeditionen i Själevad.
Grisslans kapell tillhör Själevad, Mo och Björna pastorat, Härnösands stift.