Herrestaberget
Herrestaberget

Herrestaberget

Från toppen av Herrestaberget har du fin utsikt över Docksta-samhället.

Längd: Längd: 3,5 km
Tidsåtgång: Tidsåtgång: 2-3 timmar
Svårighetsgrad: Svårighetsgrad: Svår
Startplats Startplats : FriluftsByn

}More informationMer information

  • A till B

Föreslagen besökslängd Upp till 3 timmar

  • Betalparkering
  • Nås med kollektivtrafik

Vägbeskrivning : Utgå från Friluftsbyn i Docksta. Här finns parkering. Om du kommer med buss kliver du av i centrala Docksta och promenerar mot och förbi kyrkan tills du kommer till Gällstasjön där leden korsar vägen.

Beskrivning

Herrestaberget har i äldre litteratur även kallats Gällstaberget eller Dockstaberget. I bergsbranterna, på hyllorna och i stupen är floran påfallande artrik och omväxlande.

Herrestaberget är ett så kallat sydväxtberg med sydliga växtarter. Det är ett av de artrikaste sydväxtbergen i kusttrakterna. Här finns till exempel stor blåklocka, skogsvicker och äkta johannesört. Även skogssallat, dvärghäxört, måbär, vårärt och myskmadra är andra sydliga inslag som här växer nära sin nordgräns.

Det finns här även fjällväxter som till exempel tuvbräcka. Den noterades här redan 1930 av botanisten Sten Grapengiesser. Brunbinka som är en annan fjällväxt har också hittats här. Vid en inventering 2007 hittades 182 kärlväxtarter i reservatet och dess närhet.

Parkera bilen vid FriluftsByn. Vandringen går längs Gällstasjöns kant och sedan upp på Herrestaberget.

Toppen är en del av "Fem toppar". Läs mer om de andra topparna https://www.hogakusten.com/sv/hojdpunkter/fem-toppar