CBIS 293462
CBIS 293462
CBIS 293449
CBIS 293451
CBIS 293461

Ett berg som är översållat av klapperfält som berättar om olika perioder av Östersjöns utveckling. Bakom toppen finns grotta. Kanske är detta den bästa utsiktspunkten av alla i världsarvet med panorama åt alla håll.

Högklinten är ett naturreservat. Berget är 281 meter högt och den storslagna utsikten gör att man vid klart väder kan se högsta kustlinjen tydligt på bergen i norr och väster.