Hörnsjöns naturreservat
Vindskydd Hörnsjön
Handikapanpassad grillplats
Hörnsjöns naturreservat
Hörnsjöns naturreservat

Hörnsjöns naturreservat

Hörnsjön ligger inbäddad i skogen bakom Örnsköldsviks södra stadsberg, Varvsberget. Från toppen av Varvsberget har du en vacker utsikt över Örnsköldsvik och omgivande bygd. Genom sitt tätortsnära läge så brukas naturreservatet flitigt av allmänheten som strövområde och för rekreation.

}More informationMer information

  • Funktionsnedsatta

Beskrivning

Hörnsjön ligger mindre än en kilometer från Örnsköldsvik. Reservatet omges av över 100 år gammal skog vilket skapar en idyllisk atmosfär. För den som vill fiska finns det möjlighet att fånga gädda och abborre i sjön. I närheten av sjön passerar också Höga Kusten-leden genom naturreservatet. Här finns även ett utegym!

Från Hörnsjön går stigar via golfbanan ner till Veckefjärdens strand mellan Hörnett och Tvillingsta.

I naturreservatet finns en rastplats som är tillgänglighetsanpassat, här finns både bänkar och eldplatser samt toalett anpassad för rörelsehindrade.

Vintertid finns här ett 3,2 km långt elljusspår som går i lätt kuperad terräng. Runt spåret finns även vindskydd för den som vill stanna och fika. Spåret är barnvänligt och lämpligt för tränings- och motionsåkning.