Jättjärns naturreservat
Jättjärns naturreservat
Jättjärns naturreservat
Jättjärns naturreservat

Jättjärns naturreservat

Talldominerat och brandpräglat skogsområde

Kontaktinformation

}More informationMer information

  • Familj med barn

Föreslagen besökslängd Upp till 3 timmar

Vägbeskrivning : Från Resele kör norrut på riksväg 90 och kör ca 11,5 km. Två kilometer norr om den nordliga avfarten till turistvägen i Resele finns reservatsparkering. Du kanske ser början av Månganskanskogen Naturreservat, vilket kommer ha några markerade parkeringsplatser längs med riks 90. Kör lite längre nedför en liten backe sedan svänger vägen svagt vänster. Det är vägräcke på båda sidor av vägen. Avfarten till parkeringen är precis i slutet på räcket. Det är plats för en bil på parkeringen men det finns fler parkeringar i närheten vid riksväg 90

Beskrivning

I teorin kan leden till Jättjärn göras som en cirkel med en förlängd sektion som kartan på ledens början visar. Men den södra leden är överväxt och svårt att följa. I nuläget är det bäst att undvika den högra leden som anvisningarna visar och istället ta den vänstra leden från parkeringsplatsen. Du börjar med att följa en del som är bred nog för att köra på. Denna ”väg” fortsätter rakt ungefär 100 m, där ser du en annan väg bryta av mot höger. Följ vägen till höger. Leden är markerad med blå färg på träden.

Leden blir gradvis smalare och börjar gå lite uppför. Sedan följer den Jättjärnbäcken. Den här leden är överlag i bra tillstånd men har 1-2 års växlighet på sig och skulle behöva röjas upp.

Vandringen fortsätter genom en fin gammal skog med stor variation av träd, ormbunkar och mossor blandat med granitblock. Efter 1,25 km börjar leden gradvis klättra uppåt. Strax därefter går leden ihop med den andra leden som börjar vid parkeringen. Härifrån är det en kort promenad på mindre än 5km till den första dammen och rastplatsen. Detta är ett väldigt lugnt område som känns mycket mer avlägset än det är. Det är en bra plats för att se vilda djur och kanske ha en pickniclunch om inte myggorna är för hemska.

Leden fortsätt ytterligare 5 km till en andra damm. Den här delen av leden mer vildvuxen och myren tränger sig in på leden i vissa områden. Den andra dammen är något smalare, men är fortfarande värd att besöka. Har du tur kan du få se och höra älgar och tranor i området.

Den södra leden längst med backarna vid Myråsen är lite lättare att gå när du går tillbaka till parkeringen då den är bredare och bättre markerad i detta område.

Efter att stigarna gått ihop igen kan du se de steniga backarna vid Myråsen upp till vänster. Det är en kort klättring uppför sluttningen och där uppe är marken märkbart torrare. Tallen är mer dominant här jämför med gran och björk.

Om du försöker hitta tillbaka till parkeringen via den södra leden, var försiktig och var noga att du följer de blå markeringarna i träden. Leden är ofta svår att se och det är några områden där den blå färgen saknas eller är för långt isär för att du lätt ska se den. Denna led är mycket mer övervuxen och är i vissa delar blockerad av fallna träd.