Kulturreservat Mariebergs sågverkssamhälle

Kulturreservat Mariebergs sågverkssamhälle

Mariebergs sågverkssamhälle ligger vackert beläget intill Ångermanälven.

}More informationMer information

Öppettider : Öppet sommartid.

  • Gratis parkering

Beskrivning

Området har präglats av sjudande aktiviteter i drygt 100 år. Sågverket anlades 1862 och var i drift till 1970. Unikt är att det finns så mycket kvar av den gamla bebyggelsen i Marieberg. Byn Marieberg är väl bevarad i sin struktur och jordbruket som bolaget startade drivs fortfarande sedan starten 1862. På Café Norden, "Minnenas café", pågår Kulturarv Köjavikens utställning av gamla foton från sågverksepokens byar, Marieberg, Nyhamn och Köja.