Moälvens kanotled

Moälvens kanotled

Moälvens kanotled är 20 km lång och sträcker sig från Moliden till havet.

Kontaktinformation

}More informationMer information

Beskrivning

Nedströms Moälven, strax nedanför brofästet finns en bra ansättningsplats. Härifrån ringlar sig älven lojt i ett plant sandområde ner till Happstafjärdens vackra delta. Sedan är det mest sjöpaddling genom Själevadsfjärden ut mot havet.

Paddling i Moälven med forskajak, från Söderåforsen ner till Moliden - ca. 6 km

Paddla med canadensare eller havskajak från Moliden ner till Friluftscentralen i Själevad
- ca 16 km.
På sträckan finns fina rastplatser i Galastan, Justernäset, Alnöholmen, Västerhus, Bockholmarna och Kärringberget.

Moälven är paddlingsbar hela sommaren.