CBIS 293660
CBIS 293660
CBIS 293688
CBIS 293677
CBIS 293679
CBIS 293680
CBIS 293681

Norrfällsvikens naturreservat

Stora klapperfält med strandvallar och rös från bronsåldern. Här pågår klapperbildning hela tiden. Kulturspår finns det rikligt av och området är lättillgängligt med flera typer av anläggningar.

I naturreservatet finns det utmarkerade stigar i blå färg. En av lederna leder ut till raststugan på Skvalpudden varifrån man har en hänförande utsikt över havet och Nordingråkusten. Vid den lilla tjärnen Näsamyran ligger en enkel rastplats med eldstad och sittbänkar. Här får du gärna göra upp en brasa, men tänk på eldfaran och elda inte när det är torrt i markerna.

Inom reservatet ligger ett fornminnesområde med 14 rösen, flertalet belägna på klapperfälten. Rösena är i huvudsak från bronsåldern och ligger 30-50 meter över havet. De röda hällarna i reservatet är av nordingrågranit, även kallad rapakivigranit, vilket är en typisk bergart för Höga Kusten.

I närområdet finns golfbana, havsbad vid Storsand samt Villmyrans naturreservat. Norrfällsvikens Camping erbjuder god service under turistsäsong. Här finns övernattningsstugor, tältplats, husvagnscamping, hygienutrymmen och samlingssal. Det finns även kiosk/affär.