Oringsjö/Mo-Långsjön
Mo- Långsjön  naturreservat

Oringsjö/Mo-Långsjön

Här kan du bekanta dig med två naturreservat som rymmer några av länets mest skyddsvärda skogar. Här finns också Mobodarna, ett fäbodställe som användes från tidigt 1800-tal fram till 1940-talet. Stugorna ägs idag av staten och står öppna för dig som besöker området.

}More informationMer information

Vägbeskrivning : I Näsåker ta vägen norrut mot Grundtjärn och Örnsköldsvik. I Jansjö finns en vägskylt in till reservatet efter vägen österut förbi byn Fängsjön. Efter ungefär 7 kilometer efter denna väg tar du till höger in på en mindre skogsbilväg och fortsätter ytterligare en kilometer fram till parkeringen med informationstavla. Härifrån går en stig fram till Mobodarna. Från fäbodvallen utgår en stigrunda på ett par kilometer inom reservatet. I direkt anslutning till Oringsjö naturreservat ligger Mo-Långsjön naturreservat i söder. En stig går genom detta reservat med start från stigen mot Mobodarna.

Beskrivning

Utgår du från den norra parkeringen och går stigen söderut, in i Mo-Långsjöns naturreservat, möter du efter några hundra meter brandpräglad tallskog där flera hundra år gamla tallar härskar. Går du istället norrut till Oringsjö naturreservat får du uppleva en riktig granurskog med uppåt trehundraåriga granar. Här trivs mossor, lavar, svampar och insekter som älskar skugga, murknande stammar och långsamma förändringar i miljön. Av de ursprungligen fyra fäbodstugorna återstår idag två som i början av 1990-talet återuppfördes respektive restaurerades. Den västra står öppen som raststuga med övernattningsmöjligheter. Där finns kamin och två bäddar. En kallkälla finns intill fäbodvallen och här står också den stora Oringsjötallen. På vallen finns även två mjölkbodar och ett fähus.

Foto: Länsstyrelsen Västernorrland