aktuellt i höga kusten

Aktuellt

Aktuellt och viktig information som rör dig som besökare i Höga Kusten.

Aktuellt

 

Aktuellt och viktig information som rör dig som besökare i Höga Kusten.

2020-06-23

Eldningsförbud i Västernorrlands län

Brandrisken i Västernorrland är just nu väldigt hög. Från och med 23 juni kl 12.00 är det eldningsförbud i länet. Syftet med eldningsförbudet är att förhindra skogsbränder. Beslutet om eldningsförbud är fattat av Länsstyrelsen Västernorrland i samråd med räddningstjänsterna. Förbudet gäller tills dess att länsstyrelsen meddelar att det har upphört. 

Det är förbjudet att elda och grilla med fasta bränslen i skog och mark. Med mark menas mark som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris, och grenar. 

Eldningsförbudet gäller inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Men det är viktigt att komma ihåg att även tillåten eldning och grillning sker på eget ansvar.

Se mer information om eldningsförbudet på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida.

 

2020-04-28

Uppdaterade bokningsvillkor

Med anledning av covid-19 ändrar vi avbokningsreglerna gällande privata stugor. Avbokning kan ske utan kostnad fram till 14 dagar före ankomst. Vid avbokning senare än 14 dagar före ankomst utgår 50% avbokningsavgift. Vid avbokning senare än 7 dagar före ankomst utgår 100% avbokningsavgift.

 

2020-03-31

Öppna stugor i Skuleskogens Nationalpark

De öppna stugorna i nationalparken kommer fortsatt att hållas öppna. Men med anledning av covid-19 avråder vi från planerade stugturer. Ersätt dem med en eller flera dagsturer i stället. Stugorna är trånga med begränsade möjligheter att hålla god hygien och avskildhet. Det ökar risken för smittspridning.
Det saknas ibland mobiltäckning, blir du sjuk kan det vara svårt att kalla på hjälp. Det kan också ta lång tid för hjälpen att nå fram.
Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ge dig inte ut på tur om du känner dig sjuk.