Rödklitten

Rödklitten

På berget Rödklitten finns lämningar efter den kallmurade stenvall som anses härröra från yngre järnålder, 400-1050 e Kr, även klassad som fornborg.

}More informationMer information

Beskrivning

Det finns en trevlig stig på höger sida vägen, strax efter Mädans by, som leder upp till toppen. Den är gulmarkerad och går längs Världsarvsleden. Det är knappt en kilometer till toppen. Det finns också en mer lättvandrad stig från Sund, Häggvik.

Utsikten från bergets södra sida, över Mädansviken och Gaviksfjärden, är magnifik. Rödklitten är intressant på flera sätt. Lämningarna efter den kallmurade stenvall som finns vid det minst branta partiet på den övre delen av berget, är klassad som en fornborg från yngre stenåldern. De övriga bergssidorna utgjorde ett naturligt försvar i ett då omgivande hav.

Berggrunden vid Rödklitten är en vulkanisk bergart, gabbro. Topografin och bergartens vittringsprodukter ger en intressant flora i den åldrande blandskogen.