CBIS 5436479
CBIS 5436479

En bit ifrån samhället Nordingrå ligger berget Själandsklinten som sträcker sig 207 m.ö.h.

Tre stigar sträcker sig upp till bergets topp, alla utmarkerade med stigkors som är enkel att följa. Lederna erbjuder en magnifik utsikt över Höga Kusten, ända ut till havet. På toppen finns en stuga och en eldstad.

Parkering och utgångspunkt: Gårdsbutiken i Nordingrå alternativt på östra sidan om Själandsklinten.